Kurslar

Açılış – Erkən müdaxilə və aşkarlama


Əlilliyin Ailə və Cəmiyyət Kontekstində AnlaşılmasıƏlilliyin Ailə və Cəmiyyət Kontekstində Anlaşılması


Aktiv Dinləmə- Ailələrlə, İcmalarla Və Mütəxəssislərlə İş


Mühit və Uşaqlıq Təcrübəsinin Uşağın İnkişafına Təsiri


Deklarativ Ünsiyyət – Uşaq Və Ailələr İlə Ünsiyyətdə Praktiki Bacarıqlar


Erkən Yaşlarda böyümə və İnkişaf – İnteqrasiya Olunmuş Yanaşma


Erkən Uşaqlıq Dövründə Əlilliyin Anlaşılması (Autizm Spektrum Pozuntusu, Diqqət Əksikliyi və Hiperaktivlik Sindromu)


Skrininq, Qiymətləndirmə, İnkişafın dəyərləndirilməsi – Uşaq Haqqında Məlumatın Toplanması


Erkən Uşaqlıq Dövründə Əlilliyin Anlaşılması (Uşaq Serebral İflici, Down sindromu)


Özünü-requlyasiyaya Təşviq Etmə Texnikaları və Davranışın İdarə Olunmasında Ailələrin Dəstəklənməsi


Davranış Məsələləri və İdarəetmə Yanaşması


Strukturlaşdırılmış Oyun üçün Bacarıq və İdeyalar


İnkişaf Geriliklərinin və bacarıqların funksional Qiymətləndirilməsi


Strukturlaşdırılmış Oyun – Əqli, Fiziki və Emosional İnkişafı Optimallaşdırmaq


Strukturlaşdırılmış Oyun üçün Bacarıq və İdeyalar


Hərəkət vasitəsilə öyrənmə imkanlarının artırılması


Erkən Yaşlarda Nitq İnkişafı


Nitq İnkişafını Asanlaşdıran və Ünsiyyəti Optimallaşdıran Praktiki Bacarıqlar


Qiymətləndirmədən Müdaxiləyə – Qiymətləndirmə Məlumatlarından istifadə Etməklə Oyun-Əsaslı İnkişaf Planı Hazırlamaq


Oyun: Qrup Məşğələ


Sensor Proseslərin Anlaşılması və Sensor Qıcığlandırıcılara Cavab


İnklüziya


Davranışla Bağlı Çətinliyi olan Uşaqları Necə Başa Düşməli və Dəstək GöstərməliDavranışla Bağlı Çətinliyi olan Uşaqları Necə Başa Düşməli və Dəstək Göstərməli